Google analytics meetplan
31 maart 2016
Leestijd: 8 min
Door: Extendure

Google Analytics: een doordacht meetplan is de start voor gedegen beslissingen

Veel bedrijven lopen vast doordat ze te weinig of geen goede beslissingen maken over online marketing strategieën en campagnes. Om goede beslissingen voor je bedrijf te kunnen maken, is het belangrijk dat argumenten goed onderbouwd worden met feiten.

Beslissingen worden vaak gemaakt aan de hand van verkregen data uit Google Analytics. Meten is weten, dat is een uitdrukking die veel online-marketingbureaus en web-analisten drijft. Echter komt het erg vaak voor dat bedrijven niet de juiste informatie meten en hierdoor geen gedegen beslissingen kunnen maken.

Een meetplan is cruciaal

Maar hoe kom je erachter wat voor jouw bedrijf belangrijk is om te meten? Volgens Google is het antwoord hierop het opstellen van een doordacht meetplan, alvorens je data gaat verzamelen via Google Analytics. We gaan daarom dieper in op het opstellen van een goed meetplan.

Het meetplan waar we op gaan focussen is ontwikkeld door Avinash Kaushik, een bekende Amerikaanse online-marketeer. Dit meetplan bestaat uit een eenvoudig model, dat zowel door kleine als grote bedrijven toepasbaar is. Het meetplan bestaat uit 5 stappen, die allemaal gedefinieerd dienen te worden.

1. Stel bedrijfsdoelstellingen op

Heldere bedrijfsdoelstellingen zijn uitermate belangrijk voor een goed meetplan. De voornaamste reden voor het meten van digitale data is om te bepalen of je goede of slechte beslissingen maakt. Om vervolgens te kijken welke veranderingen in de toekomst doorgevoerd moeten worden. Een bedrijfsdoelstelling geeft aan waar je bedrijf nu echt voor staat en wat je wil bereiken.

2. Identificeer strategieën en tactieken

Om je bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen zijn er strategieën en tactieken nodig. Deze strategieën hangen af van het doel van de website. Zo zal de strategie voor een e-commerce website vaak gebaseerd zijn op het verkopen van producten of diensten. Bijbehorende tactieken zijn producten online verkopen en het potentiele klanten makkelijke maken om fysieke winkels te vinden. Voor een website die content publiceert kan de strategie zijn om betrokkenheid te stimuleren en meer bezoeken te genereren.

3. Kies kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Kritieke prestatie-indicatoren, ofwel KPI’s, zijn meetpunten waarmee je kan gaan meten of je vooraf gestelde doelen behaald zijn. Het zijn de nummers waar je in Google Analytics dagelijks naar kijkt om te zien hoe je website presteert. Voor een e-commerce website, met als doel om zo veel mogelijk winst te behalen, zou de opbrengst een KPI kunnen zijn. Ook zou je de gemiddelde aankoopwaarde of het invullen van een contactformulier als KPI kunnen nemen. De KPI’s die je neemt zijn dus sterk afhankelijk van de doelstellingen die je hebt.

4. Kies segmenten

Nadat de KPI’s zijn opgesteld, kan worden nagegaan welke segmenten belangrijk zijn om te meten. Er kan op verschillende onderdelen gesegmenteerd worden. Een goed voorbeeld is segmenteren op een specifiek marketing kanaal. Als bedrijf wil je namelijk weten hoeveel deze investeringen je uiteindelijk opleveren. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om meer in social media te investeren, omdat via dit kanaal veel bezoekers op je website terecht komen. Een ander voorbeeld is segmenteren op basis van geografie. Zo kan gekeken worden op welke geografische locatie de doelgroep zich bevindt.

5. Bepaal je targets

Tot slot is het nodig om targets te hebben voor de gekozen KPI’s. Door targets toe te voegen aan het meetplan kan iedereen direct zien hoe het bedrijf presteert. Een voorbeeld van een target kan zijn om dagelijks 200 sessies vanuit een organisch zoekresultaat op je website te hebben.

Het fine-tunen van je meetplan is een cyclisch proces

Doordat je bedrijf zich steeds verder ontwikkeld, veranderd ook de data die je binnenkrijgt. Daarnaast veranderd de digitale wereld erg snel. Om deze redenen moet het meetplan goed onderhouden en verfijnd worden. Het proces van (1) het opstellen van een meetplan, (2) inzichtelijk maken van de technische omgeving, (3) opstellen van een implementatieplan, (4) dit plan implementeren en (5) het onderhouden en verfijnen van het meetplan zou daarom een cyclisch, zo niet continu proces moeten zijn. Dit houdt de data representatief en gestructureerd.

Meten is weten, maar gissen is missen

Samenvattend, voor een goed meetplan is het belangrijk dat je de mensen, processen, tools en technologieën op de juiste manier organiseert. Het is cruciaal voor de toekomst van je bedrijf dat er goede beslissingen worden genomen. Zorg er daarom voor dat leidinggevenden en het marketingteam erg betrokken zijn bij het opstellen van het meetplan. Er zal tijd geïnvesteerd moeten worden in het definiëren van je meetplan, echter zijn wij ervan overtuigd dat het zich ruimschoots terugbetaald.

Meer tips of een beetje extra hulp?

Dan kun je vrijblijvend contact opnemen. Je weet ons te vinden!