Marketing communicatieplan
17 november 2021
Leestijd: 7 min
Door: Extendure

Hoe schrijf je een marketingcommunicatieplan?

Wat is marketingcommunicatie?

Een succesvol bedrijf heb je te danken aan tevreden klanten. Deze klanten zal je eerst moeten bereiken en binnenhalen. Om de klant te bereiken en te interesseren is het belangrijk je op de juiste manier te profileren. Marketingcommunicatie is de manier waarop je het bedrijf presenteert aan de doelgroep. Hieronder vallen alle activiteiten waarmee jij je aan de doelgroep presenteert. Het algemene doel van marketingcommunicatie is het promoten van het bedrijf en haar diensten en producten. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk vooraf een plan op te stellen.

Waarom is een marketingcommunicatieplan belangrijk?

Een marketingcommunicatieplan is simpel gezegd de strategische planning van al je marketingcommunicatie activiteiten, en moet niet worden verward met de marketingstrategie van jullie organisatie. Met een plan geef je richting aan deze marketingcommunicatie activiteiten. Het is belangrijk een goed plan te hebben omdat je zo zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Nog niet overtuigd van de kracht van een marketingcommunicatieplan? We zetten de voordelen graag voor je op een rij:

 • Meten is weten
  Wanneer je gebruik maakt van een marketingcommunicatieplan, heb je de mogelijkheid om dingen te meten. Op deze manier kun je bijvoorbeeld trends ontdekken en hierop inspelen. Ook kan ingespeeld worden op eventuele kansen en bedreigingen. Doordat alles meetbaar is, is het ook makkelijker je return on investment vast te stellen.
 • Effectievere marketingactiviteiten
  Door een goede combinatie van marketing en communicatie worden marketingactiviteiten effectiever. Een voorbeeld is dat je campagnes kunt inplannen in je marketingcommunicatieplan. Hierdoor kun je ze op het juiste moment starten en stoppen om het optimale uit de campagnes te halen.
 • Winstmogelijkheden vaststellen
  Met een goed communicatieplan kun je kijken naar de winst die behaald kan worden op de korte en de lange termijn. Hierdoor kunnen ook investeringsbeslissingen goed overwogen worden.
 • Budgetoverschrijdingen voorkomen
  Wanneer je en goed plan opstelt, wordt hierbij ook een kostenplaatje geschetst. Hierdoor zal je minder snel de mist in gaan als het over de financiële ruimte van je marketingactiviteiten gaat.
 • Coördinatie en controle
  Je heb controle over alle marketingactiviteiten en kunt deze zo goed regelen en plannen. Dit bespaart je een hoop stress in het traject!
Dooder foto

Waaruit bestaat een marketingcommunicatie- plan?

Een marketingcommunicatieplan is opgebouwd in een aantal onderdelen. Deze zullen we hier met je doorlopen.

Stap 1: Analyse

De eerste fase in een marketingcommunicatieplan is de analyse. In de analyse bepaal je de belangrijkste punten en de uitgangspunten voor je marketingcommunicatieplan. Het is belangrijk om in te zien waar je bedrijf of je organisatie nu staat, wat er goed gaat of wat er juist verbeterd kan worden.

Doel-en probleemanalyse
Bij je marketingcommunicatieplan onderzoek je welke problemen er zijn binnen je organisatie. Je onderzoekt waar jouw organisatie ontevreden over is en wat je organisatie uiteindelijk wilt uitstralen.

Je moet dus inzicht krijgen in wat er zich binnen de organisatie afspeelt. Hiervoor is het belangrijk het kernprobleem te bepalen. Je onderzoekt hoe dit probleem is ontstaan, wie er bij betrokken zijn, waarom er niets aan gedaan wordt en binnen welke termijn het probleem moet worden opgelost.

Interne analyse
Bij de interne analyse kijk je naar verschillende aspecten van de organisatie. De interne analyse kan opgedeeld worden in deelgebieden, wat zorgt voor een duidelijke structuur. Onderdelen die je in ieder geval meeneemt in de interne analyse zijn: de organisatie, marketing en de financiële situatie. Je onderzoekt de sterktes en zwaktes binnen de organisatie.

Externe analyse
Bij de externe analyse wil je inzicht krijgen in de kansen en bedreigingen van de organisatie. Een externe analyse kun je met de ABCD analyse of de DESTEP analyse uitvoeren. De ABCD analyse wordt gebruikt voor de meso omgeving. De DESTEP analyse bij de macro omgeving.

Door de interne en externe analyse heb je gegevens verkregen die je kunt invullen in een SWOT analyse.

Stap 2: Strategie

Je strategie stem je af op je analyse, doelgroepen, doelstellingen en boodschap.

Doelgroepen
Bij het bepalen van de doelgroepen is het belangrijk om duidelijk te hebben welke doelgroepen de organisatie wilt aanspreken. Er zijn twee verschillende doelgroepen:

 • Marketingdoelgroep
  Deze doelgroep bestaat uit de daadwerkelijke klanten.
 • Communicatiedoelgroep
  Dit is de doelgroep die je wilt bereiken met je marketingcommunicatieplan.

Doelstellingen
Aan de hand van je doelgroep kun je doelstellingen bepalen. Door duidelijke doelstellingen op te stellen bepaal je de strategie van je marketing communicatieplan.

Deze doelstellingen moet je SMART formuleren. De SMART methode zorgt ervoor dat je doelen zo duidelijk mogelijk zijn geformuleerd. De doelen moeten inzicht geven in wat je wilt bereiken, maar ook hoe je dit gaat bereiken.

Boodschap
Je gaat bepalen welke boodschap je aan de doelgroep wilt overbrengen. In de boodschap wordt de belofte aan de klant vanuit de organisatie duidelijk gemaakt. Als bedrijf moet je duidelijk hebben wat je voor je afnemers kunt betekenen.

In de strategie is het belangrijk om de relevantie en de dominantie van de organisatie te vergroten. Voor je strategie kun je kijken naar verschillende onderdelen zoals de productlevenscyclus, groeistrategieën, communicatiemiddelen, planning en natuurlijk de doelgroep.

Stap 3: Uitvoering

In deze stap maak je duidelijk hoe je het marketingcommunicatieplan gaat uitvoeren. Als je de uitvoering goed en duidelijk vast legt, staan er uiteindelijk geen verrassing op je te wachten.

Er zijn verschillende onderdelen die meegenomen moeten worden in de uitvoering van je marketingcommunicatieplan. Deze bestaan uit de marketingcommunicatie-instrumenten, tijdsplanning en budget.

Marketingcommunicatie-instrumenten
Er zijn veel marketingcommunicatie-instrumenten. Welke instrumenten goed zijn om te gebruiken ligt aan je strategie.

Enkele marketingcommunicatie-instrumenten zijn:

 • Internet
 • Reclame
 • Social media
 • Folders
 • Flyers
 • Krant
 • Beurzen en/of tentoonstellingen
 • E-mailmarketing
 • Sponsoring
 • Persoonlijke verkoop

Tijdsplanning
De gekozen marketingcommunicatie-instrumenten plan je vervolgens in. Hierdoor is duidelijk welk middel je wanneer gebruikt en voor hoelang je deze inzet. Met een duidelijke planning kunnen er misstappen voorkomen worden. Het moet onder andere duidelijk zijn wat je gaat communiceren, wanneer, voor hoe lang en door wie.

Budget
In je marketingcommunicatieplan wil je een duidelijk overzicht hebben van je kosten. Welk budget heeft je organisatie nodig om het probleem op te lossen? Je neemt alle kosten mee die nodig zijn en probeert niets over het hoofd te zien. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Stap 4: Evaluatie

Wanneer je de strategie uitgevoerd hebt, rest nog de laatste stap in je marketingcommunicatieplan: evalueren. Je wilt uiteraard weten wat het effect is van je plan. Veel mensen slaan deze stap over, maar het is heel belangrijk om te zien wat het behaalde rendement is. Wat ging goed? Wat ging fout? Wat kan anders? Door je deze vragen te stellen kun je het marketingcommunicatieplan waar nodig aanpassen en verbeteren voor de toekomst.

In het kort zijn dit de concrete punten die in een marketingcommunicatieplan naar voren komen. Veel succes met het vormgeven van je plan. Heb je verder nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0) 40 218 30 40!

Marketing blog foto